Munkavédelemről, munkabiztonságról

Sok éves szakmai gyakorlatunk alapján elmondhatjuk, hogy sajnos még mindig vannak olyan vállalkozások, amelyek utólag próbálnak “okosak” lenni, “megúszósan” kezelik munkavédelemmel, tűzvédelemmel, veszélyes anyagokkal kapcsolatos céges teendőiket.

Tapasztalat alapján azonban tudjuk, hogy lényegesen kifizetődőbb és biztonságosabb előre kiküszöbölni, tehát megelőzni azokat az eseteket, melyek kárt vagy balesetet okozhatnak a munkahelyen, hiszen ezek nemcsak hátráltatják a mindenkori ügymenetet és súlyos kártérítési folyamatot indíthatnak el, hanem a vállalat imázsán és humánerőforrás-kezelésén is csorbát ejtenek.

Ismerkedjünk meg alapvető fogalmakkal:

Munkavédelemnek nevezzük a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeket, továbbá a Munkavédelmi törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszerét, valamint mindezek végrehajtását.

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az 5/1993. évi (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szabályozza Magyarországon a Gazdasági társaságok, Munkáltatók és Munkavállalók egyes munkavédelemmel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

A munkaegészségügy a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában.

 

Milyen feladatokat és területeket kell ellátni a munkavédelem kapcsán?

 • Munkavédelmi szabályzat
 • Munkahelyi kockázatértékelés
 • Kémiai kockázatértékelés, kockázatbecslés
 • Egyéni védőeszköz szabályzata, juttatási rend
 • Foglalkozás-egészségügyi szabályzat
 • Dohányzás szabályzat
 • Alkoholvizsgálati szabályzat, vizsgálat rend
 • Munkahelyi balesetek kivizsgálása, dokumentálása
 • Munkavédelmi oktatások megtartása

Úgy érzi, hogy ezt egyedül nem tudja megoldani? Ezt csak megfelelő szakemberrel tudja kivitelezni? Megértjük!

 

A Power Safety Kft. miben segíthet Önnek és cégének?

 • munkavédelmi kockázatértékelés elvégzése
 • egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása
 • munkavédelmi eljárások rendjének kidolgozása
 • munkavédelmi szabályzat készítése
 • egyéni védőeszköz juttatás elkészítése
 • folyamatos havi munkavédelmi szaktevékenység ellátása
 • munkabalesetek kivizsgálása
 • kapcsolattartás és szakmai képviselet ellátása az érintett hatóságokkal
 • bejelentett hatósági bejárásokon/ellenőrzéseken történő részvétel
 • új belépők munkavédelmi oktatása, ismétlődő munkavédelmi oktatás megtartása
 • munkavédelmi oktatási tematikák elkészítése
 • munkabalesetek kivizsgálása, munkabaleseti jegyzőkönyv felvétele
 • soron kívüli ellenőrzés elvégzése
 • munkavédelmi üzembe helyezés elvégzése
 • veszélyeztetett csoportba tartozók foglakoztatási tilalmáról szóló szabályozás elkészítése

Ezen kívül még:

 • Komplex tűzvédelem
 • Környezetvédelmi szaktanácsadás
 • ADR, veszélyes áru biztonsági tanácsadás
 • Elektromos biztonságtechnikai felülvizsgálatok Tűzvédelmi berendezések kivitelezése, felülvizsgálatai
 • Munkavédelmi ruházat és egyéni védőeszközök forgalmazása
 • Biztonságtechnikai jelölések tervezése, gyártása
 • Képzések, oktatás, szakvizsgák

Keressen bennünket bizalommal!