ADR biztonsági tanácsadás

VESZÉLYES ÁRU BIZTONSÁGI TANÁCSADÁS

Az ADR mozaikszó jelentése a a francia „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” kifejezésből keletkezett, melynek jelentése „Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás”.

Magyarországon a veszélyes árú szállítást törvények és rendeletek szabályozzák különösen:

A 2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie. (1.8.3.1)
A kötelezettség alól azon vállalkozások mentesülnek, akik a rendelet szerinti korlátozott vagy engedményes mennyiségben történő veszélyes áru feladásban, szállításban (fuvarozásban), kirakásban vesznek részt. Szintén mentesülnek azon vállalkozások a kötelezettség alól, akik nem rendszeresen és se nem a fő, se nem a kiegészítő tevékenységükkel nem függ össze a veszélyes áru feladás, szállítás, címzettként való fogadás.

Illetve a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról.

0
+
partneri együttműködés
0
+
évi felülvizsgálat
0
+
forgalmazott termék
0
+
felügyelet munkaperc

Mikor kell ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztatni?

Ha a gazdasági társaság vállalkozás az elvégzett tevékenysége alkalmával:

  • A veszélyes hulladékok csomagolását, szállítását, begyűjtését, kirakódását végzi
  • Veszélyes árut csomagol, tölt, be- és kirakodás, ürítése végez
  • Veszélyes árut telephelyen kívüli szállít, illetve a szállításhoz kapcsolódó áru feladást is ellátja
  • A veszélyes árunak a szállítása során történő ideiglenes tárolását végzi

Feladatainkat a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. NFM rendelet alapján látjuk el.

Magyarország területén veszélyes áruk/hulladékok közúti szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások kötelesek legalább egy veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót alkalmazni és a közlekedési hatóságnak írásban bejelenteni ha a jogszabályban meghatározott módon veszélyes árút szállít, feldolgoz, előállít, csomagol, ki és -berakodik.

Cégünk folyamatosan nyomon követi a szabályok változását, ezáltal ügyfeleink biztosak lehetnek abban, hogy a munka zökkenőmentes lesz. Szolgáltatásainkat rendkívül széles körben végezzük. Teljeskörű ADR tanácsadással állunk ügyfeleink rendelkezésére.

1. ADR 1.3

ADR 1.3 fejezete szerinti képzések

Az ADR szabályzat alapján minden veszélyes áru szállítással kapcsolatba kerülő személynek ADR 1.3 fejezet szerinti képzésben kell részesülnie a munkakörének és felelősségének megfelelő mértékben. A képzéseket érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező személy tarthatja meg.

A következő személyek érintettek az oktatással kapcsolatban:

  • jármű/tartánykocsi üzemben tartók
  • gépjárművezetők, jármű személyzet
  • be- és kirakodást végzők, árukezelők, csomagolást, töltést végzők
  • adminisztrációs tevékenységet végzők, ügyintézők, fuvarszervezők

További tudnivalók

Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatást a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet szerint legalább kétévente meg kell tartani.

A járművezetőknek, kocsikísérőknek az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatási bizonyítványát munkavégzés során maguknál kell tartaniuk.

Új belépőknek (ha korábbi munkahelyükön nem részesültek ADR 1.3 szerinti oktatásban) soron kívüli oktatásban kell részesülniük.

Az oktatásról készült jegyzőkönyvet a munkáltatónak 5 évig meg kell őriznie, és azt a hatóság kérésére be kell mutatnia.

Vállaljuk a tanácsadói tevékenységgel összevonva, vagy önálló megbízással az ADR 1.3 fejezet szerinti képzések megtartását és a jogszabályoknak megfelelő formátumú dokumentálását.

2. Biztonsági tanácsadói feladatok elvégzése

Szolgáltatási szerződéssel, illetve eseti megbízással látjuk el az ADR biztonsági tanácsadói feladatainkat. Hatályos jogszabályok alapján vállaljuk, hogy meghatározzuk Önnek, illetve Vállalkozásának szüksége van-e biztonsági tanácsadó foglalkoztatására. A megállapításokat követően írásos szakvéleményt állítunk ki.

Veszélyes áru szállítása előtt szükségesen a szállítani kívánt árút (anyagok, keverékek, készítmények, minták) besoroljuk a jogszabályban előírt módon.

Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Cégünk a növekvő piaci elvárásoknak eleget téve és ennek megfelelően Cégek, Vállalkozások és Magánszemélyek számára biztosít teljes körű, magas szintű munkabiztonsági, tűzbiztonsági, környezetvédelmi és veszélyes áru szállítási (ADR) szolgáltatásokat. Évtizedes szakmai tapasztalatunkat és a kor vívmányait ötvözve leendő és új Partnereink a legmagasabb szintű szakszolgáltatásokat kapják.

Kérjen ajánlatot!

    Adatbázist nem alkotunk, kapcsolatfelvétel után adatait töröljük!