GYAKORI KÉRDÉSEK

HASZNOS TANÁCSOK EGY HELYEN

Mit tehetek, ha kaptam egy munkavédelmi vagy tűzvédelmi, illetve ADR bírságot?

Sajnos már semmit! Kifizetni a bírságot és mielőbb a hiányosságokra intézkedést kell hozni. Felül kell vizsgálni a cég, vállalkozás meglévő munkavédelemre, tűzvédelemre és ADR szabályozásra irányuló stratégiáját.

Lehet, hogy nem a megfelelő szolgáltatót választotta? Kérjen ajánlatot komplex szolgáltatásainkra. Rendszeres tevékenység elvégzésre, szerződéses Partnereinknek bírság garanciával együtt végezzük szolgáltatásainkat.

Mikor kell ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztatnom?

Ha az Ön cége, vállalkozása, amely veszélyes árut, hulladékot közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, foglalkoztatnia. (ADR 1.8.3.1 fejezet)

Mikor és hány órában kell tűzvédelmi szakembert foglalkoztatnom?

Tűzvédelmi szakembert a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet előírásai szerint, a tevékenység, a létszám meghatározásai alapján kell foglalkoztatni. Ha nem biztos, hogy mikor kell alkalmaznia tűzvédelmi szakembert, akkor kérje erre vonatkozó szolgáltatásunkat.

Mikor és hány órában kell munkavédelmi szakembert foglalkoztatnom?

Ha Ön, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója munkavállalókat foglalkoztat, meg kell teremtenie a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit.

A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról együttesen határozzák és írják elő, hogy mikor és milyen időintervallumban kell foglalkoztatni munkavédelmi szakembert.

Mint munkafolyamatot elrendelő vezetőnek, személynek kell – e rendelkeznem tűzvédelmi szakvizsgával?

Azon munkafolyamatoknál, ahol a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakra meghatározza a szakvizsga szükségességét, ott szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a fenti tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja, elrendeli.

Kinek kötelező és mit kell tartalmaznia a tűzvédelmi szabályzatnak?

Azon munkafolyamatoknál, ahol a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakra meghatározza a szakvizsga szükségességét, ott Válasz: Kötelező tűzvédelmi szabályzattal rendelkeznie annal a gazdasági társaságnak, vállalkozásnak, ahol a 1996. évi XXXI. törvény 19. § meghatározza, hogy:

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet pedig a tűzvédelmi szabályzat készítéséről meghatározza a kötelező tartalmi elemeket.

Mi minősül munkavédelmi szaktevékenységnek, ki végezheti?

Csak munkavédelmi végzettséggel végezhető szaktevékenységek az alábbiak:

  • Kockázatértékelés készítése, felülvizsgálata
  • Egyéni védőeszköz juttatás rendjének elkészítése
  • Egyéni védőeszközök meghatározása, kiválasztása
  • Oktatási tematikák elkészítése
  • Éves ismétlődő oktatások megtartása
  • Veszélyes és nem veszélyes gépek üzembe helyezése, felülvizsgálata
  • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése
  • Munkabalesetek kivizsgálása

Mint munkáltatónak, mikor kell munkavédelmi képviselőt választanom?

2016. július 1-én lépett hatályba a munkavédelmi törvény módosítása, amely többek között a munkavédelmi érdekképviseletre vonatkozó szabályozást is átalakította. 2017. január 8-án pedig lejár annak a határideje, hogy minden olyan legalább 20 munkavállalót foglalkoztató munkáltató – ahol még erre nem került sor – munkavédelmi képviselőt kell válasszon.

Milyen időközönként kell a tűzoltó készüléket felülvizsgáltatni?

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 18. melléklet 1. táblázat sorolja fel, hogy a tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket, rendszereket milyen időközönként kell felülvizsgáltatni.

A tűzoltó készülékeket Évente alapkarbantartással, 5 évente közép karbantartással és 10 évente teljes körű karbantartással kell felülvizsgáltatni. Egy tűzoltó készülék szavatossági ideje a gyártásától számított 20 év, ha időközben nincs olyan sérülése, ami miatt hamarabb le kell selejtezni.

Kérje ajánlatunk tűzoltó készüléke karbantartására!

Kinek kell ADR 1.3 fejezet szerinti képzésben részt vennie?

Az ADR előírása szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek, munkavállalóknak (csomagolók, raktárosok, rakodók, ügyintézők, stb.) feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból (ADR 1.3 képzés).

Kérje ajánlatunk ADR 1.3 Fejezet szerinti képzésre!

Kérjen ajánlatot!

    Adatbázist nem alkotunk, kapcsolatfelvétel után adatait töröljük!