FORGOT YOUR DETAILS?

Munkavédelem

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az 5/1993. évi (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szabályozza Magyarországon a Gazdasági társaságok, Munkáltatók és Munkavállalók egyes munkavédelemmel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

Munkavédelemnek nevezzük azt a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeket, továbbá a Munkavédelmi törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszerét, valamint mindezek végrehajtását.

A munkaegészségügy a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában.

Teljeskörű

MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK

Tűzvédelem

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról és az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szabályozza Magyarországon a Gazdasági társaságok, Munkáltatók és Munkavállalók egyes tűzvédelemmel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

E törvény fogalmi szinten rögzíti (4. § b) pont), hogy a tűzvédelem a tűz elleni védekezést jelenti, amely gyűjtőfogalom magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását is.

Ki kell alakítani a tűzvédelemről történő gondoskodás stratégiáját, programját, amelynél alapkövetelmény a hatályos tűzvédelmi előírások megtartása. Ennek során összhangot kell találni a biztonságos működés és a gazdálkodó szerv gazdasági, piaci érdekei között.

Teljeskörű

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK

Felülvizsgálatok

- Tűzvédelmi felülvizsgálatok

- Elektromos felülvizsgálatok

- Emelőgép felülvizsgálatok

- Mezőgazdasági erő- és munkagépek aratás előtti gépszemléje, tűzvédelmi felülvizsgálata

Teljeskörű

BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATOK

ADR Tanácsadás

Az ADR mozaikszó jelentése a a francia „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” kifejezésből keletkezett, melynek jelentése „Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás”.

Magyarországon a veszélyes árú szállítást törvények és rendeletek szabályozzák.

Teljeskörű

ADR BIZTONSÁGI TANÁCSADÁS

Képzések

- ADR 1.3 fejezet szerinti oktatások

- Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

- Munkavédelmi képviselők képzése

Táblák - Matricák - Jelölések gyártása, tervezése

  • Munkavédelmi jelölések, jelek gyártása, tervezése
  • Tűzvédelmi jelölések, jelek gyártása, tervezése
  • ADR jelölések, jelek gyártása, tervezése

Ajánlatkérés

Adatbázist nem alkotunk, kapcsolatfelvétel után adatait töröljük.

TOP