Környezetvédelmi szaktanácsadás

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTANÁCSADÁS

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok

 • hulladékgazdálkodási belső nyilvántartások kidolgozása, hulladékgazdálkodási szabályzatok készítése
 • anyagmérleg/hulladékmérleg összeállítása, elkészítése
 • hulladék gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat aktualizálása
 • hulladékgazdálkodási vonatkozású éves és negyedéves jelentési, bevallási kötelezettségek teljesítése
 • hulladékgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó külső beszállítói/szállítói szerződések véleményezése, szükség szerinti előkészítése
 • hulladékgazdálkodási vonatkozású engedélykérelmi dokumentációk készítése
0
+
partneri együttműködés
0
+
évi felülvizsgálat
0
+
forgalmazott termék
0
+
felügyelet munkaperc

Felszín alatti és felszíni vízvédelemmel kapcsolatos feladatok

 • vízjogi engedélyeztetésben való közreműködés (vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeztetés, műszaki tervdokumentáció elkészítése)
 • felszín alatti vízvédelemmel kapcsolatos környezetvédelmi, szakhatósági ügyintézés
 • felszíni vizek védelmével kapcsolatos környezetvédelmi ügyintézés, szennyvízkibocsátási engedélyek beszerzése, VAL, VÉL adatszolgáltatások elkészítése
 • FAVI adatszolgáltatások elkészítése
 • üzemi önellenőrzési tervek, üzemi kárelhárítási tervek összeállítása
 • kármentesítési monitoring rendszerek tervezése, kármentesítési záródokumentáció
 • környezetvédelmi tényfeltárási dokumentáció

Levegőtisztaság-védelmi feladatok

 • pontforrások, diffúz források bejelentése, engedélyeztetése
 • pontforrások és diffúz forrás üzemnaplóinak kidolgozása
 • LAL és LM jelentések elkészítése
 • oldószer mérleg elkészítése – az éves szinten felhasználására kerülő – VOC vegyületek mennyiségére tekintettel
 • levegőterhelési díj számítása
 • pontforrás üzemeltetési engedélyben foglaltak követése előírt vizsgálatokhoz szakcégek keresése
 • légszennyező pontforrásokkal kapcsolatos akkreditált mintavételek és vizsgálatokkal kapcsolatos koordinációs munka elvégzése

Zajvédelem

 • Zajvédelmi mérésekben való együttműködés, vonatkozó engedélykérelem elkészítése
 • Zajvédelmi hatásterület lehatárolásának elkészítése, hatósági és szakhatósági engedélyeztetés

ISO 9001, 14001 és 50001 szabvány szerinti minőség- és környezet és energiairányítási rendszer elkészítésében, fenntartásában való együttműködés

 • ISO 14001 – környezetirányítási rendszer szerinti, környezetvédelmi vonatkozású belső szabályzatok előkészítése, munkautasítások környezetvédelmi vonatkozású felülvizsgálata, környezetirányítási rendszerhez kapcsolódó harmadikszintű dokumentációk elkészítése
 • Belső és külső auditokon való részvétel
 • Környezetvédelmi vonatkozású oktatások lebonyolítása

Energetikai szakfeladatok ellátása

 • Komplex energia auditok elvégzése
 • Energetikai szakreferensi szolgáltatás keretén belül cégünk végzi az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény előírásai szerinti feladatok ellátását, melyek az alábbiak:
  • Elősegítjük az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosítását a vállalkozás működésében és döntéshozatalában.
  • Folyamatosan nyomon követjük a vállalkozás energiafelhasználását, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósulását.
  • Javaslatokat fogalmazunk meg az energiahatékony üzemeltetési megoldásokra és a fejlesztési lehetőségekre vonatkozóan.
  • Elkészítjük a vonatkozó jogszabályokban előírt tartalmú és rendszerességű jelentést a vállalkozás számára.
  • Közreműködünk, szükség esetén elkészítjük a vállalkozás éves fogyasztását és a fejlesztésekkel megvalósult megtakarítást tartalmazó jelentését a MEKH számára.
  • Részt veszünk a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában.

Komplex környezetvédelmi engedélyeztetés

 • Előzetes vizsgálati dokumentációk összeállítása
 • Környezetvédelmi hatástanulmányok készítése
 • Egységes környezethasználati engedélykérelmi dokumentáció összeállítása
 • Környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció készítése
 • Telepengedélykérelmek elkészítése (környezetvédelmi tervfejezettel)
 • Belső védelmi ügyintézői feladatok ellátása
 • SEVESO ügyintézés

Egyéb

 • Megjelenő környezetvédelmi jogszabályok által előírt kötelezettségekről folyamatos írásbeli tájékoztatás
 • Környezetvédelmi hatósági ellenőrzésen való képviselet és kapcsolattartás a környezetvédelmi hatósággal
 • Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás
 • Környezetvédelmi programok, koncepciók elkészítése

Cégünk a növekvő piaci elvárásoknak eleget téve és ennek megfelelően Cégek, Vállalkozások és Magánszemélyek számára biztosít teljes körű, magas szintű munkabiztonsági, tűzbiztonsági, környezetvédelmi és veszélyes áru szállítási (ADR) szolgáltatásokat. Évtizedes szakmai tapasztalatunkat és a kor vívmányait ötvözve leendő és új Partnereink a legmagasabb szintű szakszolgáltatásokat kapják.

Kérjen ajánlatot!

  Adatbázist nem alkotunk, kapcsolatfelvétel után adatait töröljük!