Emelőgép felülvizsgálat

EMELŐGÉP FELÜLVIZSGÁLATOK

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzatról szóló 47/1999. (VII.4.) GM rendelet szerint az emelőgép üzemeltetője köteles az emelőgép biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos emelőgép felülvizsgálatok meglétéről és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.
A Gépek Biztonsági Követelményeiről és Megfelelőségének Tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet alapján veszélyes emelőgépek, ezért szükséges a munkavédelmi üzembe helyezésük:
 • Járművekre szerelt emelők,
 • Személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél fennáll a több mint 3 méter magasból történő leesés veszélye.
0
+
partneri együttműködés
0
+
évi felülvizsgálat
0
+
forgalmazott termék
0
+
felügyelet munkaperc

Egyéb jogszabályok alapján veszélyesnek minősülő emelőgépek, tehát szintén szükséges a munkavédelmi üzembe helyezésük:

 • Daruk és futómacskák gépi meghajtással
 • Gépi hajtású emelőtargoncák
 • Villamos emelődobok
 • Rakodógépek
 • Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései
 • Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések
A szerkezeti, valamint a fővizsgálatok módjára és gyakoriságára az emelőgépre annak  fajtájára és a típusára vonatkozó nemzeti szabványt vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az emelőgép időszakos vizsgálatára csak emelőgép szakértő vagy az emelőgép ügyintéző jogosult.

A vizsgálatok gyakoriságát alapvetően az emelőgépek vizsgálati csoportszáma határozza meg. Az időszakos vizsgálati csoportszámot a napi átlagos használati idő és a terhelés függvényében kell meghatározni.

A helyszíni vizsgálat után jegyzőkönyv készül, mely a megállapításokat, feltárt hibákat, hibák kijavítására javaslatot és a megfelelőség minősítését tartalmazza.

Üzembehelyezést megelőző vizsgálat

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak a megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti-e az általános követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az előzetes vizsgálat során vizsgálni kell különösen, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó – kivéve a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot – előírt rendelkezéseket kell alkalmazni a veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása, áttelepítése esetén is.

Veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az üzemeltető munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel – kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában – legfeljebb 180 nap időtartamra üzemeltetheti.

A 180 napos próbaüzem az emelőgépek tekintetében csak speciális esetben értelmezhető, azaz csak akkor, ha az emelőgép első üzembe helyezését megelőzően speciális, tehát nem tényleges munkavégzési körülmények közötti üzemeltetésről van szó. Így tehát kizárt annak a lehetősége, hogy pl. egy építési toronydarut minden építkezésen csak próbaüzem jelleggel helyezzenek üzembe, aminek az időtartama nem haladja meg a 180 napot.

Az Mvt. 82. § (1) szerint a felügyeletek munkavédelmi bírságot (ennek összege 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet) alkalmaznak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkáltatóval szemben, ha a 21. §-ban meghatározott feltételek szerinti munkavédelmi üzembe helyezést elmulasztották.

Munkavédelmi üzembe helyezés

Amikor az üzemeltető a veszélyes munkaeszköz vagy technológia üzemeltetését elrendeli, azt munkavédelmi üzembe helyezésnek nevezzük.

Veszélyes lehet az a munkaeszköz, munkafolyamat vagy technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.

Veszélyes munkaeszköznek minősül továbbá – a munkavédelmi üzembe helyezés szempontjából – a 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz (Mvt. 21. § (2), Vhr. 1/a. melléklet).

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének további felétele az adott munkaeszköz vizsgálatán alapuló megfelelőségi tanúsítvány (Mvt. 21. § (5), Vhr. 1/b. melléklet).

Tevékenységek

 • Emelőgép ügyintéző szolgáltatás végzése
 • Üzemeltetési dokumentációk naprakész vezetése
 • Üzemi csoportszám szerinti besorolás megállapítása
 • Vizsgálati terv készítése
 • Helyszíni vizsgálatok elvégzése
 • Hiányzó gépkönyvek, dokumentációk pótlása
 • Piktogramok, biztonsági jelzések pótlása
 • Emelőgépek, teherfelvevőeszközök időszakos vizsgálata
 • Emelőgépek, emelőszerkezetek, munkavédelmi üzembe helyezése

Vizsgálatok

a) Gépi hajtású emelőgépek (targonca) felülvizsgálatai

 • Szerkezeti vizsgálat
 • Fővizsgálat
 • Biztonságtechnikai felülvizsgálat

b) Gépi hajtású emelőgépek (kivéve targonca) felülvizsgálatai

 • Szerkezeti vizsgálat
 • Fővizsgálat
 • Biztonságtechnikai felülvizsgálat

c) Kézi hajtású emelőgépek felülvizsgálatai

 • Szerkezeti vizsgálat
 • Fővizsgálat
 • Biztonságtechnikai felülvizsgálat

A szükséges felülvizsgálatok elvégzésére kérjen személyre szabott ajánlatot az elérhetőségeink egyikén.

Cégünk a növekvő piaci elvárásoknak eleget téve és ennek megfelelően Cégek, Vállalkozások és Magánszemélyek számára biztosít teljes körű, magas szintű munkabiztonsági, tűzbiztonsági, környezetvédelmi és veszélyes áru szállítási (ADR) szolgáltatásokat. Évtizedes szakmai tapasztalatunkat és a kor vívmányait ötvözve leendő és új Partnereink a legmagasabb szintű szakszolgáltatásokat kapják.

Kérjen ajánlatot!

  Adatbázist nem alkotunk, kapcsolatfelvétel után adatait töröljük!