Tűzvédelmi kivitelezés, felülvizsgálat

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLATOK

Tűzvédelmi rendszereket alakítunk ki a világ vezető tűzjelző gyártó cégeinek termékeivel a vonatkozó jogszabályi előírások, az épület műszaki adottságai, a hatósági eljárások és a felhasználásra kerülő eszközök műszaki paramétereinek figyelembevételével.

Sokéves szakmai tapasztalattal az előírt kívánalmak mellett a megrendelő igényeire tudjuk szabni a kivitelezést. Minden cégnek a számukra legmegfelelőbb rendszert építjük ki, melyet eseti vagy állandó szerződéses feltételek szerint karbantartunk és felülvizsgálunk az üzembiztos működés érdekében.

Fontos szempont, hogy a legbiztonságosabb és leggazdaságosabb megoldást válasszuk az ügyfeleink számára.

0
+
partneri együttműködés
0
+
évi felülvizsgálat
0
+
forgalmazott termék
0
+
felügyelet munkaperc

Tervezés

Kivitelezés

Karbantartás

Építésügyi tűzvédelmi tervezési feladatok elvégzése

Épületek, csarnokok, raktárak, tárolók építésügyi tűzvédelmi tervezése. Engedélyezgetési eljárások lebonyolítása.

Kérjen ajánlatot kollégáinktól, készséggel állnak Rendelkezésére! 

Tűzoltó készülékek, karbantartása, felülvizsgálatai

 • Negyedéves szemle (üzemeltetői ellenőrzés);
 • Éves alapkarbantartás (éves ellenőrzés, hitelesítés);
 • Középkarbantartás;
 • Teljes körű karbantartás.

A negyedéves ellenőrzést készletben tartó vagy egy általa megbízott személy végezheti a tűzoltó készülék készenléti helyén. (Ennek pontos menetét az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 264 § (1) bekezdésében írja le)

Az éves alapkarbantartás (tűzoltó készülék éves ellenőrzés, hitelesítés), mint a fentebb leírtak szerint kizárólag tűzoltó készülék karbantartó szervezet, vagy vele szerződéses jogviszonyban álló szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

Kérje ajánlatunkat a készülékei karbantartásához!

Szolgáltatói szerződés megkötésekor kedvezményt biztosítunk és jelezzük, amikor lejárnak a készülékei. Önnek csak várni kell, hogy jelentkezzük. Nincs további dolga, így levesszük a válláról az esetleges időpontok túllépéséből adódó kellemetlenségeket!

Tűzoltó vízforrások (föld feletti, fali tűzcsapok, tűzivíztározó medencék) karbantartása, felülvizsgálatai

266. § A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

267. § (1) A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

(2) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

3) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

268. § A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben

Megvizsgálja:

 • a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
 • az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
 • a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,
 • a korrózió elleni védelem épségét,

Elvégzi:

 • a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és
 • a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.”

Tűzgátló lezárások (ajtók, kapuk, faláttörések) telepítése, kivitelezése. Esedékes felülvizsgálatok, karbantartások elvégzése.

A felülvizsgálatra vonatkozó jogszabály

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1)

„Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.”

Tűzgátló-füstgátló ajtók felülvizsgálata

Az OTSZ. előírás alapján a tűzgátló ajtókat a készenlétben tartónak havonként ellenőriznie kell, illetve mindezt dokumentálnia is szükséges a feladattal megbízott személynek. Ezt képesítéstől függetlenül bárki elvégezheti.

A tűzgátló és füstgátló nyílászárókat félévente felülvizsgálat alá kell vetni, melyet csak a megfelelő tűzvédelmi szakvizsga birtokában lévő személy végezhet el.

Amennyiben Önöknél számolni kell ezzel a kötelezettséggel, mi tudunk segíteni.

Vállaljuk tűzgátló és füstgátló ajtók félévenkénti felülvizsgálatát, szakvizsgával rendelkező szakemberek által, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Tűzgátló átvezetés, faláttörés kivitelezés feltétele

A tűzgátak kivitelezését csak 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet1. mellékletének 15 pontjában meghatározott „Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.” szakvizsgával rendelkező személy végezheti. Az elvégzett feladatról „kivitelezői nyilatkozatot kell kiállítani”

Amennyiben Önöknél tűzgátló faláttörések és átvezetések találhatók, mi tudunk segíteni.

Vállaljuk tűzgátló faláttörések és átvezetések felülvizsgálatát, szakvizsgával rendelkező szakemberek által, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Miben segíthetünk?

 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Tűzriadó terv
 • Kiürítés számítás
 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás megszervezése
 • Tűzvédelmi bejárások, ellenőrzések megtartása, végrehajtási terv, megoldási javaslatok készítése
 • Tűzvédelmi gyakorlatok forgatókönyvének megtervezése, levezénylése
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása

Újonnan létesített üzemek, vállalkozások tűzvédelmi szempontú felkészítése, elindítása

Cégünk a növekvő piaci elvárásoknak eleget téve és ennek megfelelően Cégek, Vállalkozások és Magánszemélyek számára biztosít teljes körű, magas szintű munkabiztonsági, tűzbiztonsági, környezetvédelmi és veszélyes áru szállítási (ADR) szolgáltatásokat. Évtizedes szakmai tapasztalatunkat és a kor vívmányait ötvözve leendő és új Partnereink a legmagasabb szintű szakszolgáltatásokat kapják.

Kérjen ajánlatot!

  Adatbázist nem alkotunk, kapcsolatfelvétel után adatait töröljük!