Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat

VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATOK

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatálya alá tartoznak az ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási, kommunális, lakó- és egyéb épületek villamosenergia-ellátását biztosító vagy közvilágítási célú, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény hatálya alá tartozó összekötő és felhasználói berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek.

Alapvető követelmény, hogy a  villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen karbantartani, üzemen kívül helyezni és megszüntetni, hogy az megfeleljen a VMBSZ-ben meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek, valamint a környezetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi jogszabályokban előírtaknak.

A módosított rendelet fontos előírása, hogy a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez 5 évenként szükséges a továbbképzés.

0
+
partneri együttműködés
0
+
évi felülvizsgálat
0
+
forgalmazott termék
0
+
felügyelet munkaperc

A villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzésének gyakorisága

El kell végeztetni a felülvizsgálatot:

 • a létesítéskor (1. ellenőrzés)
 • időszakos ellenőrzés
 • lakás bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor

Legalább 3 évente:

 • a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott villamos berendezésen
 • lakóépület, kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül

Legalább 6 évente:

 • lakóépületekben (társasházak közös tereiben)
 • lakóépületekben lévő lakásokban

A felülvizsgálat elhagyható, ha fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van a villanyórán és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a berendezések.

A 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet az egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról 7. fejezete (25–29. §) tartalmazza a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet módosítását. A módosítások az értelmező rendelkezéseket (2. §), a VMBSZ előkészítését, a Műszaki Szakbizottság működését és feladatait (4. §) és a VMBSZ-t érintik, ez utóbbit teljesen újra cserélik.

A legfontosabb változás, hogy megszűnik a 22. szabványossági felülvizsgálat, amely a villamos berendezések telepítésére vonatkozó szabványoknak való megfelelőségére irányult, valamint az áramütés elleni védelem alapvető hibáinak kimutatására szolgáló 24. szerelői ellenőrzés. Helyettük új fogalom a 33. villamos biztonsági felülvizsgálat.

Mi a villamos biztonsági felülvizsgálat?

A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát.

Jegyzőkönyv, minősítő irat

Az elvégzett villamos biztonsági felülvizsgálatról a jegyzőkönyvet 2 példányban készítem. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgált berendezés (berendezésrész) megnevezését, az érintésvédelem módját, a megrendelő és az általa biztosított kísérő nevét, a felülvizsgáló nevét, milyen alkalomból és mikor készült, a minősítést, a hibás vagy szabványnak nem megfelelő berendezésrészek felsorolását és a következő felülvizsgálat elvégzésének határidejét. A jegyzőkönyv mellékelte az elvégzett mérések eredményeit tartalmazó mérési jegyzőkönyv.

Miben segíthetünk?

Elektromos kéziszerszámok éves felülvizsgálata

 • I. érintésvédelmi osztályú gépek
 • II. érintésvédelmi osztályú gépek
 • III. érintésvédelmi osztályú gépek

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

 • Gépek, berendezések
 • Új és meglévő épületek, építményszerkezetek

Villámvédelmi felülvizsgálat

 • Új és meglévő épületek, építményszerkezetek

Elektromos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata

 • Gépek, berendezések
 • Új és meglévő épületek, építményszerkezetek

A szükséges felülvizsgálatok elvégzésére kérjen személyre szabott ajánlatot az elérhetőségeink egyikén.

Cégünk a növekvő piaci elvárásoknak eleget téve és ennek megfelelően Cégek, Vállalkozások és Magánszemélyek számára biztosít teljes körű, magas szintű munkabiztonsági, tűzbiztonsági, környezetvédelmi és veszélyes áru szállítási (ADR) szolgáltatásokat. Évtizedes szakmai tapasztalatunkat és a kor vívmányait ötvözve leendő és új Partnereink a legmagasabb szintű szakszolgáltatásokat kapják.

Kérjen ajánlatot!

  Adatbázist nem alkotunk, kapcsolatfelvétel után adatait töröljük!