Munkavédelmi ruházat és egyéni védőeszközök forgalmazása

MUNKAVÉDELMI RUHÁZAT ÉS EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

Tudnivalók a védőruha és a munkaruha juttatásának szabályairól

 • Egyenruha: a szervezet és a tevékenység egyidejű felismertetését szolgálja (pl. rendőr, tűzoltó). Az egyenruha jellemző viselet a fegyveres testületek és más hivatalos szervezetek körében, de gyakran keveredik a formaruhával.
 • Formaruha: a szervezet arculatának megjelenítését szolgálja. A munkáltató általában azért vezeti be, hogy az alkalmazottai jól észrevehetők legyenek, illetve a munkáltató láttassa az általa folytatott tevékenységet (pl. postás, pincér, légitársaságok alkalmazottai).
 • Termékvédő ruha: kifejezetten a gyártás, előállítás alatt lévő termék védelmére, valamint ezek szállítása vagy forgalmazása során azok tulajdonságainak megőrzésére szolgál.
 • Védőruha: másnéven egyéni védőeszköz, amely a munkavégzés során a munkavállaló egészségét, testi épségét veszélyeztető fizikai, kémiai, illetve biológiai károsító hatások ellen nyújt védelmet. Szabványok és normák által meghatározott védelmi képességgel rendelkeznek.
 • Munkaruha: a tevékenységből adódó fokozott idénybevételtől és szennyeződéstől óvja a munkavállaló saját ruházatát, vagy helyettesíti azt.
Védőruha (egyéni védőeszköz) Munkaruha
Juttatását a munkáltató írásban köteles meghatározni, mely munkabiztonsági és munka-egészségügyi tevékenységnek minősül (a ruházati szolgálat a tervezés időszakában be kell, hogy vonja a munkavédelmi tisztet és a foglalkozás-egészségügyi orvost). Juttatása a munkáltató intézkedése alapján, melyet a Kollektív Szerződésben kell rögzíteni (véleményeztetni kell a képviselettel rendelkező szakszervezettel).
A juttatás alapja a kockázatértékelés, melyet a munkáltató köteles elvégeztetni, és évente felülvizsgáltatni. Ennek elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi tevékenységnek minősül. Célszerű kikérni a dolgozó véleményét. Próbahordás gyakorlatát célszerű alkalmazni. A juttatás alapja Munka Törvénykönyve szerint: „Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.” A kockázatértékelés itt is alapvető követelmény.
Kell munkavédelmi minősítés. Típusbizonyítvány szükséges. Munkavédelmi minősítése nincs.
Használata a munkavállaló részére kötelező, ezt a munkaadó (közvetlen szolgálati előljáró is) köteles ellenőrizni. A mulasztás szankcionálható. Használata nem kötelező, de a tevékenység és a munkaterület sajátosságaiból adódóan kötelezővé lehet tenni.
Használati oktatás, gyakorlást igényel. A munkavállaló adottságait (méreteit) a kiválasztásnál figyelembe kell venni. Használata nem igényel oktatást.
Kihordási ideje nincs. A védelmi képességének elvesztése után cserélni kell. Kihordási ideje van.
Mosása, tisztítása, karbantartása a munkáltató kötelezettsége, szakszerű végrehajtást igényel. A munkavállaló moshatja, tisztíthatja.
A munkahelyről – külön engedély hiányában – tilos hazavinni. Hazavihető.
Időszakos felülvizsgálata kötelező lehet, a védelmi képesség függvényében. Nem igényel külön vizsgálatot.
A tárolási feltételek meghatározottak. Nem igényel külön előírást.
A munkavégzés megtiltható vagy megtagadható a védőeszköz hiányában. Belső szabályozás szerint.
A védőképesség elvesztése után selejtezés. Veszélyes hulladéknak minősül a szennyezés mértékétől függően. Kihordási idő eltelte után hulladék. A szennyeződés mértékétől függően lehet veszélyes hulladék.
0
+
partneri együttműködés
0
+
évi felülvizsgálat
0
+
forgalmazott termék
0
+
felügyelet munkaperc

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet foglalkozik ezzel a témakörrel.

A 3. § (1) bekezdése az egyéni védőeszközök által védendő testrészekre vonatkozó gyakori kockázatok felsorolását tartalmazza:
 • (1) Leeső vagy kirepülő tárgyak által okozott ütés, valamilyen akadállyal való ütközés és nagynyomású folyadéksugár
 • (2) Elcsúszásos esések
 • (3) Magasból történő leesés
 • (4) Rezgés
 • (5) Testrész statikus összenyomása
 • (6) Mechanikai sérülések (horzsolás, szúrás, vágás, harapás, sebesülés vagy késszúrás)
 • (7) Belegabalyodás és beszorulás
 • (8) Közvetlen vagy közvetett érintkezés
 • (9) Beleértve a napfényt is (a közvetlen belenézésen kívül)
 • (10) Por, gáz, füst és rost
 • (11) Ködök, párák

Arcmaszokról bővebben

A maszkok két csoportba sorolhatók, egyéni védőeszközök vagy orvostechnikai eszközök. Az alábbiakban általánosságban foglaltuk össze a maszkokra vonatkozó tudnivalókat.

1. Egyéni védőeszköz:

Az arcmaszkok közül, az állampolgárok által viselhető maszkok (amiben pl. a médiában látható felvételeken is láthatók az emberek az utcán), jellemzően PPE-k (azaz personal protective equipment-ek – egyéni védőeszközök) az EU-ban és az USA-ban.

A lakossági felhasználásra valós védelmet kizárólag a legalább az „N95” jelölésű pormaszkok, vagy az EN 149 szabvány szerinti „FFP2” maszkok, vagy ezektől is magasabb követelményrendszernek megfelelő légzőmaszkok nyújthatnak. Az ilyen eszközöket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a kisméretű részecskék 95% -ának az orr és a száj területére történő bejutását. De csak akkor működnek, ha az archoz megfelelően illeszkednek (lásd pl. arcszőrzet hiánya), és nem alkalmasak gyermekek számára.

Légzésvédő eszközök:

A légzőrendszeren keresztül belégzéssel a szervezetbe jutó szennyező anyagoktól és az O2 hiánytól védik a munkavállaló szervezetét. Típusuk behatárolja az elérhető védelem mértékét.

A megfelelő légzésvédő eszközt a munkahelyi légszennyezettség kockázatának függvényében kell kiválasztani (kockázatbecslés), a védelmi tényező alapján.

A légzésvédő eszköz lehet:

 • szűrési típusú légzésvédők (respirátorok): Környezeti levegőtől függő, a belélegzett levegőből kiszűrik a szennyező anyagot, a szennyezettség mértékét a megengedett szint alá csökkentik
 • izolációs légzésvédők: külső forrásból biztosítanak levegőt a légzéshez, függetlenítik a felhasználót a környezeti levegőtől. Rendeltetésszerű használat mellett teljes védelmet biztosítanak.

Szűrési típusú légzésvédő eszközök:

Részecskeszűrők: porokkal szembeni védőképességüket a portároló képesség, aeroszolokkal szemben védőképességüket az áteresztési teljesítmény határozza meg.

Részecskeszűrő félálarcok: fedik az orrot, szájat és lehetőleg az állat is. Állhatnak részben vagy teljesen szűrőanyagból, lehetnek szelepesek vagy szelep nélküliek. A fejen szalaggal rögzíthetőek. Az alászívást tömített orrmerevítő csökkenti. Jelük: FFP (Filtering Facepiece Particulare), teljesítményük alapján 1-2-3. osztályúak lehetnek (FFP1, FFP2,FFP3)

Az FFP1 szűrőosztályú légzésvédő: Szilárd részecskék és folyadékködök ellen. (pl. Innert porok, Finom porok ellen nyújt védelmet.)

Az FFP2 –Olyan szilárd anyagok és azok vizes oldatai, és folyadékok gőzei, ködje ellen, melyek közepesen mérgező ( egészségkárosító) anyagok csoportjába tartoznak (pl. Fibrinogén porok, szilárd , folyékony, aeroszol szemcsék amelyek gyengén mérgezőek vagy mérsékelten veszélyesek)

FFP3- Szilárd anyagok és folyadékok gőzei, melyek mérgezőek, illetve igen mérgezőek. Rákkeltő, radioaktív, baktérium, vírus, spóraellen (pl. azbeszt, biológiai kóroki tényezők, növényvédő szerek, baktériumok és spórák stb.)

 Ezek viszont nem orvostechnikai eszközök, hanem egyéni védőeszközök, ez esetben nem Intézetünk az illetékes. Az egyéni védőeszközök megfelelőség értékelésért felelős szervezetek kijelöléséért és azok ellenőrzéséért a foglalkoztatásért felelős miniszter a felelős.

2. Orvostechnikai eszköz

A) Gyártás Magyarországon:

Az arcmaszkok közül, a sebészeti maszkoknak minősülnek orvostechnikai eszköznek, amennyiben sebészeti maszkot terveznek gyártani vonatkoznak Önökre az orvostechnikai eszköz gyártóra vonatkozó jogszabályok és követelmények.

A WHO által 2020. január 20-án [Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts], valamint 2020. január 25-én [Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected] kiadott ideiglenes útmutató dokumentumok egyaránt a fertőzött vagy fertőzött-gyanús személyek részére, valamint az egészségügyi ellátásban dolgozók részére ajánlja sebészeti maszkok viselését. Tudni kell, hogy ezek egyszer-használatos eszközök, amelyek a további védőfelszereléssel együtt alkalmazva klinikai körülmények között jelentenek védelmet, egyszeri (néhány órás) használat után „eldobandók”, pontosabban jelölt tárolóedényekben veszélyes eü. hulladékként gyűjtendők és ennek megfelelő megsemmisítésükről kell gondoskodni.

Magyarországon az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jelenleg hatályos előírásokat, feltételrendszert az alábbi jogszabály tartalmazza:

 • az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet – https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900004.eum), amely honosította az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK és az aktív implantátumokra vonatkozó 90/385/EGK európai uniós direktívákat

Alapvető rendelkezésként az eszköz akkor hozható forgalomba, illetve vehető használatba, ha:

 • a Rendelet 5. §-a alapján CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva, vagy
 • amely országban és eszközre ez előírás a gyártó vagy az általa kijelölt meghatalmazott képviselő eleget tett a Rendelet 17. §-a szerinti bejelentési kötelezettségnek (regisztráció).

A Rendelet meghatározza, milyen esetben látható el CE megfelelőségi jelöléssel az eszköz; amennyiben:

 • kielégíti a Rendelet 5. §-a szerinti követelményeket, kielégíti a 11.§ szerinti követelményeket, megfelel az 1. melléklet szerinti alapvető követelményeknek valamint
 • lefolytatták a Rendelet 13. §-a szerinti, az adott eszközre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást.

A termék megfelelőségének értékeléséhez először el kell végezni a termék kockázati osztályba sorolását. Ez a besorolás határozza meg ugyanis azt, hogy az adott orvostechnikai eszköznél a gyártó mely megfelelőségértékelési eljárást választhatja, azaz milyen követelményrendszernek kell, hogy megfeleljen az eszköz, van-e szükség kijelölt szervezet tanúsítására, forgalmazási feltétel-e a regisztráció. Az osztályba sorolás szabályainak figyelembe vételével a gyártó a terméket (kivéve aktív implantátumok és rendelésre készült eszközök) az I., a II.a, a II.b vagy a III. kockázati osztályba sorolja (a kockázat foka a szám növekedésével emelkedik).

Továbbá a gyártónak ISO 13485 minőségirányítási rendszert kell létrehoznia és fenntartania. (Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények (ISO 13485:2016))

B) Harmadik országból származó orvostechnikai eszközök:

A magyarországi forgalomba hozatalhoz a gyártónak le kell folytatnia az eszköz kockázati osztályának megfelelően választott megfelelőségértékelési eljárást és ki kell jelölnie egy – az EU valamely tagállamában székhellyel rendelkező – meghatalmazott képviselőt, akinek rendelkeznie kell a gyártó által kiállított írásbeli felhatalmazással. A megbízás birtokában ez a személy (cég) a gyártó nevében jár el, a szükséges felvilágosítást a hatóságoknak és szervezeteknek megadja.

Ennek keretében:

 • az OGYÉI megkeresésére be kell mutatnia az eszköz megfelelőségértékelési eljárásáról és tanúsításáról készült dokumentumokat.
 • Amennyiben a meghatalmazott képviselő székhelye valamely másik EU tagállamban van, akkor Főosztályunk megkeresésére be kell mutatnia – ahol, és amire ez előírás – az adott tagállamban a regisztrációról kiadott igazolást.
 • Amennyiben a meghatalmazott képviselő székhelye Magyarországon van, teljesítenie kell a Rendelet által előírt bejelentési kötelezettséget.
 • Emellett az eszközöknek ki kell elégíteniük a Rendelet 1. számú melléklete szerinti alapvető követelményeket, ezek között a csomagolásra, a használati útmutatóra stb. vonatkozó előírásokat.

Az I. kockázati osztályba sorolt eszköz esetén a gyártó a Rendelet előírásainak megfelelően gyártói megfelelőségi nyilatkozatot állít ki (ún. „öntanúsítás”) és a csomagoláson feltünteti a CE megfelelőségi jelölést. Amennyiben az eszköz steril vagy mérési funkcióval rendelkezik, akkor követelmény, hogy a termék a sterilizálási eljárásra vagy a mérési funkcióra vonatkozóan uniós vagy magyar kijelölt szervezet tanúsítványával rendelkezzen. A tanúsítás után a termékre felhelyezendő a CE megfelelőségi jelölés a tanúsító szervezet négy számjegyű azonosítójával együtt. Az I. osztályú eszközök az EU tagállamaiban – közöttük Magyarországon – akkor hozhatók forgalomba, ha a meghatalmazott képviselő eleget tett az adott tagállam előírásai szerinti bejelentési kötelezettségének (az OGYÉI Orvostechnikai Főosztályánál történő bejelentés esetében a Rendelet 17. § szerinti kötelezettségének), amiről igazolás kerül kiállításra.

A II.a, II.b, III. osztályú eszközökre és az aktív implantátumokra lefolytatott megfelelőségértékelési eljárás tanúsítását a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőnek uniós vagy magyar kijelölt szervezeténél meg kell rendelnie. A tanúsítvány birtokában a termékre – a kijelölt szervezet kódszámának feltüntetésével – fel kell helyezni a CE megfelelőségi jelölést.

Tekintettel arra, hogy a felhasználók, így különösen az egészségügyi szolgáltatók csak olyan orvostechnikai eszközt vehetnek használatba, amelyek kielégítik a jogszabályok követelményrendszerét,elengedhetetlen, hogy ismerjék az előírásokat. Az egészségügyi szolgáltató az eszköz beszerzésekor megkövetelhet a gyártótól minden olyan dokumentumot (így különösen a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatásáról készült tanúsítványt, származást igazoló dokumentumot), amelyek bizonyítják, hogy az eszköz teljesíti a rá előírt követelményeket, tehát jogszerűen került forgalomba.

forrás: OGYÉI

Szükséges eszközök védelmi terület alapján

 • A FEJ VÉDELMÉT szolgáló eszközök: Sisak,  Sapka, Fej- vagy arcmaszk, Fejfedő
 • HALLÁSVÉDELMET szolgáló eszközök: Fülvédők és Füldugók
 • A SZEM ÉS ARC VÉDELMÉT szolgáló eszközök: Védőszemüvegek
 • A KÉZ ÉS KAR VÉDELMÉT szolgáló eszközök: Kesztyűk, Ujjvédők, Karvédők
 • A LÉGZŐSZERVEK VÉDELMÉT szolgáló eszközök: Szűrőberendezések, Szigetelő rendszerek, Önmentő készülékek, Búvárfelszerelés
 • A LÁBFEJ ÉS A LÁB VÉDELMÉT szolgáló, valamint csúszásgátló eszközök: Lábbelik (klumpák és orrmerevítős védőlábbelik is), Lábfejvédők, Térdvédők, Lábszárvédők
 • BŐRVÉDELEM: Védőkrémek
 • A TEST VÉDELMÉT szolgáló eszközök: Lezuhanásgátlók, Testhevederzetek, Beülőhevederzetek, Övek, Rögzítőkötelek, Karabinerek, valamint Védőruházat (Ruhák, Overallok, Nadrágok, Kabátok, Mellények,  Láthatósági mellények, Kötények)

Keresse a termékeket a webáruházunkban!

Cégünk a növekvő piaci elvárásoknak eleget téve és ennek megfelelően Cégek, Vállalkozások és Magánszemélyek számára biztosít teljes körű, magas szintű munkabiztonsági, tűzbiztonsági, környezetvédelmi és veszélyes áru szállítási (ADR) szolgáltatásokat. Évtizedes szakmai tapasztalatunkat és a kor vívmányait ötvözve leendő és új Partnereink a legmagasabb szintű szakszolgáltatásokat kapják.

Kérjen ajánlatot!

  Adatbázist nem alkotunk, kapcsolatfelvétel után adatait töröljük!