Home Office törvényről bővebben (1. rész)

Már 2020-ban és 2021-ben is foglalkoztunk a home office témakörével, hiszen a pandémia óta gyökeresen megváltozott sok ezer ember foglalkoztatása Magyarországon is. Érthető, hogy mindenki szeretne a témában tisztán látni jogok és kötelezettségek terén.

Az Országgyűlés hosszas előkészítési munkafolyamat után 2021. december 14. napján elfogadta és 2022. január 2-án kihirdette a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvényt. A jogalkotó a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (röviden: „Mt.”) távmunkavégzés szabályait tartalmazó részt szélesítette ki úgy, hogy az a rendszeresen végzett home office-t is szabályozza.

Az új home office törvény szerint távmunka végzésnek minősül, ha a munkavállaló akár részben, akár egészben a munkát a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi, tehát akár a részbeni otthoni munkavégzés is távmunka végzésnek minősül. Fontos tudni, hogy ennek szabályairól a munkaszerződésben kell megállapodni.

A korábbi jogalkotói szemlélettel ellentétben most már minden alkalmas munkakörben bevezethető a távmunka/home office.

Alapesetben a következő szabályok érvényesek a Munka Törvénykönyve szerint:

  • a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátott feladatok meghatározására terjed ki,
  • a munkáltató az ellenőrzési jogát számítástechnikai eszköz alkalmazásával is gyakorolhatja,
  • a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben a munkanapok egyharmada esetén végez munkát,
  • a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

A Munka Törvénykönyve idén a munkavédelmi szabályok kapcsán is hoz új szabályokat a távmunka végzéséhez használt információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközök használatát illetően:

  • a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
  • a munkavállaló a munkavégzés helyét a fenti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg,
  • a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását (eltérő megállapodás hiányában) számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

Forrás: net.jogtar.hu