Home Office törvényről bővebben (2. rész)

Köszönjük a visszajelzéseket az előző cikkünkre. Jól sejtettük, hogy „darázsfészekbe nyúltunk”, sokan érdeklődnek a téma iránt.

A mai bejegyzésben ugyanennek a témának a gyakorlati megvalósításához szeretnénk támpontokat, ötleteket nyújtani.

 

 1. Munkaszerződés

Amennyiben a munkáltató tartósan a munkavállalót home office munkatípusban kívánja foglalkoztatni, akkor célszerű a meglévő munkaszerződést módosítani, a munkavállalóval együtt kidolgozni egy távmunka szerződést, tehát új szerződést kötni.

Az új szerződésnek tartalmaznia kell

 • A munkavégzés helyére vonatkozó adatokat,

Fontos, hogy távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített munkahelyen folytatható.

 • A munkavégzés idejére vonatkozó adatokat,

Általános tévhit ugyanis, hogy a home office kötetlen munkaidőt kijelent, de a jogalkotó a Munka Törvénykönyvében nem így rendelkezik. A felek erről rendelkezhetnek a munkaszerződésben.

 • A munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályait,
 • A munkavégzés eszközeire vonatkozó kívánalmakat és az eszközök tulajdonjogainak meghatározását,
 • A feladatelvégzés teljesítéséhez kapcsolódó beszámolás elvárásait,
 • Azt, hogy a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti, de a munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, de nem a munkaviszonnyal összefüggő adataiba (magánlevelezés, családi fotók stb.).
 • Speciális rendelkezéseket:

A munkáltató – az Mt.-ben foglalt szabályoknak megfelelően távmunkaszerződés alapján home office-oló dolgozójának – havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10%-ának megfelelő összeget (2022-ben havi 20.000 Ft-ot) fizethet ki SZJA-mentesen. Nem tiltott az ennél magasabb összegű kifizetés sem, azonban az összeg 20.000 Ft feletti része már adó- és járulékfizetési kötelezettség alá eshet. Fontos megjegyezni, hogy a korábbi gyakorlattal megegyezően ez a kifizetés változatlanul csak egy lehetőség, nem munkáltatói kötelezettség. A juttatásra a munkavállalónak jogosultsága nincs, azonban igényt tarthat a munkaviszony teljesítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeinek megtérítésére az Mt. generális szabálya szerint, a költségek igazolásának terhe mellett. A „rezsiátalány” csak akkor nyújtható, ha a munkavállaló a távmunkavégzéssel összefüggésben tételes költséget (pl. az áram vagy az internethasználat díját, saját eszközei amortizációját stb.) nem számol el. Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, akkor a fenti összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része adható a munkavállalónak. (forrás: ado.hu)

 

 1. Home Office szabályzat

Amennyiben a cégnek több home office-ban foglalkoztatott munkavállalója van, mindenképpen érdemes egy egységes home office szabályzatot létrehozni. A home office szabályzattal biztosítható az otthoni munkavégzés egyértelmű, világos és kiszámítható gyakorlata, amely mindenkire egyöntetűen vonatkozik, hozzájárulhat a munkavállalói elégedettség növekedéséhez és a bizonytalan kimenetelű jogviták elkerüléséhez.

 

 1. Home Office munkafeltételek
 • Megfelelő környezet
 • A lakáson belül elkülönített, lehetőleg nyugodt és kényelmes irodai terület
 • Jó minőségű fényforrások, lehetőleg minél több természetes fény megfelelő irányból
 • Munkavégzés eszközei:
 • Megfelelő méretű íróasztal
 • Ergonomikus írószék
 • Irattároló szekrény
 • Multifunkcionális nyomtató szkenner funkcióval
 • Szoftverek, felhő, biztonság
 • Megfelelő kapacitású számítógép és hozzákapcsolódó szoftverek, feladatkezelő programok
 • Minél nagyobb sebességű, esetleg korlátlan internet
 • Munkához szükséges céges anyagok digitális hozzáférése
 • Kommunikációs csatornák és eszközök
 • Időmenedzsment és munkarend

 

Reméljük, hogy cikkünkkel a Power Safety Kft. csapata hozzájárul a biztonságos és sikeres munkavégzéshez legyen szó céges telephelyen belüli vagy távmunkában dolgozókról.