FORGOT YOUR DETAILS?

Gyakori kérdések

MIELŐTT KÉRDEZNE . . .

FAQ

Válasz: Sajnos már semmit! Kifizetni a bírságot és mielőbb a hiányosságokra intézkedést kell hozni. Felül kell vizsgálni a cég, vállalkozás meglévő munkavédelemre, tűzvédelemre és ADR szabályozásra irányuló stratégiáját.

 

Lehet, hogy nem a megfelelő szolgáltatót választotta? Kérjen ajánlatot komplex szolgáltatásainkra. Rendszeres tevékenység elvégzésre, szerződéses Partnereinknek bírság garanciával együtt végezzük szolgáltatásainkat.

Válasz: Ha az Ön cége, vállalkozása, amely veszélyes árut, hulladékot közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, foglalkoztatnia. (ADR 1.8.3.1 fejezet)

Válasz: Tűzvédelmi szakembert a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet előírásai szerint, a tevékenység, a létszám meghatározásai alapján kell foglalkoztatni. Ha nem biztos, hogy mikor kell alkalmaznia tűzvédelmi szakembert, akkor kérje erre vonatkozó szolgáltatásunkat.  

Válasz: Ha Ön, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója munkavállalókat foglalkoztat, meg kell teremtenie a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit.

 

A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról együttesen határozzák és írják elő, hogy mikor és milyen időintervallumban kell foglalkoztatni munkavédelmi szakembert.

Válasz: Azon munkafolyamatoknál, ahol a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakra meghatározza a szakvizsga szükségességét, ott szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a fenti tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja, elrendeli.

Válasz: Azon munkafolyamatoknál, ahol a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakra meghatározza a szakvizsga szükségességét, ott Válasz: Kötelező tűzvédelmi szabályzattal rendelkeznie annal a gazdasági társaságnak, vállalkozásnak, ahol a 1996. évi XXXI. törvény 19. § meghatározza, hogy:

a)             a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b)             az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c)             kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet pedig a tűzvédelmi szabályzat készítéséről meghatározza a kötelező tartalmi elemeket.

Válasz: Csak munkavédelmi végzettséggel végezhető szaktevékenységek az alábbiak:

  • Kockázatértékelés készítése, felülvizsgálata
  • Egyéni védőeszköz juttatás rendjének elkészítése
  • Egyéni védőeszközök meghatározása, kiválasztása
  • Oktatási tematikák elkészítése
  • Éves ismétlődő oktatások megtartása
  • Veszélyes és nem veszélyes gépek üzembe helyezése, felülvizsgálata
  • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése
  • Munkabalesetek kivizsgálása

Válasz: 2016. július 1-én lépett hatályba a munkavédelmi törvény módosítása, amely többek között a munkavédelmi érdekképviseletre vonatkozó szabályozást is átalakította. 2017. január 8-án pedig lejár annak a határideje, hogy minden olyan legalább 20 munkavállalót foglalkoztató munkáltató – ahol még erre nem került sor – munkavédelmi képviselőt kell válasszon.

Ajánlatkérés

Adatbázist nem alkotunk, kapcsolatfelvétel után adatait töröljük.

TOP