ADR biztonsági tanácsadás: a veszélyes áruk közúti szállításának megbízható őre

A veszélyes áruk közúti szállítása komoly elkötelezettséget igényel mind az üzleti vállalkozásoktól, mind az egyéni szakemberektől. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás (ADR) olyan jogszabályi keretet biztosít, amelynek célja a szállítási folyamatok biztonságának garantálása és a környezetvédelem fenntartása. Magyarországon a veszélyes áruk szállítását szigorú törvények és rendeletek szabályozzák, amelyek betartása alapvető fontosságú mind a vállalkozások, mind az alkalmazottak biztonsága érdekében.

Az ADR mozaikszó eredete a francia “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” kifejezésből származik, amely magyarul azt jelenti, hogy “Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás”. Ezen megállapodás keretében kialakított rendeletek komoly szabályozást vezettek be a veszélyes áruk szállításával kapcsolatosan, és a gyakorlatban kötelezővé teszik minden vállalkozás számára, hogy veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót alkalmazzon, amennyiben tevékenységük során ilyen jellegű munkát  végeznek.

Az ADR-ben foglalt törvényi előírások részletesen meghatározzák azokat a vállalkozásokat, amelyeknek kötelező szaktanácsadót alkalmazni. Ezen kötelezettség alól csak néhány, korlátozott vagy engedményes mennyiségű veszélyes árut szállító társaság mentesül. Azok a vállalkozások, amelyek nem rendszeresen végeznek veszélyes áru szállítást, szintén felmentést kapnak e kötelezettség alól.

A veszélyes szállítmányok közúti fuvarozásával foglalkozó cégeknek alaposan szem előtt kell tartaniuk a szabályozás változásait és az előírások betartását. Ennek érdekében elengedhetetlen ADR biztonsági tanácsadó alkalmazása, aki segít az üzleti tevékenység megfelelő dokumentálásában, az előírásoknak megfelelően történő felkészülésben és a szükséges szakvélemények megfogalmazásában.

A Power Safety Kft. magas szintű és teljes körű ADR biztonsági tanácsadást nyújt ügyfeleinek, folyamatosan követve a jogszabályi változásokat és segítve őket a megfelelő szabályozások és előírások betartásában. Minden partnerünk biztos lehet abban, hogy szállításuk zökkenőmentesen és biztonságosan zajlik.

A veszélyes áruk szállításában részt vevő személyeknek elengedhetetlen az ADR 1.3 fejezet szerinti oktatás, amelynek megtartása kétévente kötelező. Ez a képzés a járművezetők, az árukezelők és a szállítási folyamatokkal foglalkozó szakemberek számára is fontos. Cégünk vállalja az ADR 1.3 fejezet szerinti képzések megtartását és dokumentálását is.

Az ADR biztonsági tanácsadás terén szakértő kollégáink magas szintű szolgáltatást nyújtanak ügyfeleinknek, segítve őket az előírások betartásában és a szükséges biztonsági intézkedések megtételében. Vállalunk továbbá szakvélemény készítést és személyre szabott tanácsadást az ADR szabályozásával kapcsolatban.

A Power Safety Kft. mind a vállalkozásoknak, mind az egyéni vállalkozóknak biztosítja a szükséges támogatást és szaktudást az ADR biztonsági tanácsadás terén. Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot és bízzon meg tapasztalt csapatunkban az előírások betartásában és a biztonságos szállításban!